SRV Proeftuin en onderzoek

SRV is in 2021 gestart als proeftuin en onderzoek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. 

SRV is in 2021 gestart als proeftuin en onderzoek van Ministerie van Justitie en Veiligheid. De proeftuin maakt onderdeel uit van een groter landelijk project in kader van vernieuwing van het stelsel van Rechtsbijstand. Doel is om mensen in conflicten bij te staan en juridische strijd te voorkomen. Hiervoor is een werkwijze ontwikkeld die wordt gepresenteerd in de Leidraad. In de projectrapportages 2021 en 2022 wordt hier uitgebreid over bericht. 

Laagdrempelige toegang tot recht is de ambitie van de proeftuin. Om de opbrengsten van de proeftuin op waarde te kunnen schatten wordt er ook doorlopen onderzoek uitgevoerd. Inmiddels wordt ons werk voorgezet als verlengde proeftuin en is de focus van ontwikkeling verlegd naar borging van het geleerde. 

Zo werkt Samen Recht Vinden

Maatschappelijke kosten en baten

Met het voorkomen van juridische strijd willen we er voor zorgen dat iedereen weer door kan met zijn leven. Daarbij zou het ook de werkdruk van de Rechtspraak kunnen verminderen en kosten kunnen besparen. In opdracht heeft SEO Economisch Onderzoek een (aanzet tot) een kosten-batenanalyse van ons werk uitgevoerd. Zij analyseerden onze praktijk met de scherpe meetlat van de financiële opbrengsten. De conclusie: Samen Recht Vinden kost geld, maar de opbrengsten zijn hoger dan de kosten. 

Bekijk de resultaten

Voor andere onderzoeken en resultaten zie de pagina onderzoeken. 

Makkelijk weg naar het recht

Pieter Ippel is één van de oprichters van Samen Recht Vinden en heeft in de eerste jaren in onze organisatie een vrije rol als geestelijk leider vervuld. Voor veel mensen is het recht moeilijk te begrijpen en te bereiken. Pieter Ippel probeert al vanaf 1975 als docent, onderzoeker en gewone burger de weg naar het recht makkelijker te maken. Hij is voorzitter van Stichting De Zeeuwse Meesters en emeritus hoogleraar rechtsgeleerdheid, filosofie en ethiek bij het University College Roosevelt in Middelburg en de Universiteit Utrecht. Hij zorgde er in de eerste jaren van de proeftuin op allerlei manieren voor dat we goed aangesloten op de ontwikkeling in de wetenschap en in het juridisch veld.

HZ student voor onderzoek

Student Dies van den Bosch

Hoe kan SRV studenten bereiken en helpen? Dat is in het kort de vraag waarop Dies van den Bosch, student aan de HZ University of Applied Sciences, samen met medestudenten het antwoord op probeert te vinden.

Lees meer over het onderzoek