SRV is (ook) een onderzoekspilot

SRV bestaat nog niet heel lang en is een heel nieuw concept. We stellen ons dan ook voortdurend de vragen: Is onze manier dé manier om mensen in conflicten bij te staan en juridische strijd te voorkomen? Wegen de kosten op tegen de baten? En wat kunnen we nog beter doen?

Onderzoekspilot

Niet alleen wij zijn daar benieuwd naar, ook andere betrokken partijen. Samen Recht Vinden is dan ook een onderzoekspilot. Wij en derden doen continu onderzoek naar wat SRV bereikt en hoe/wat we toevoegen aan het grotere geheel van juridische dienstverlening en conflictoplossing.

Maatschappelijke kosten en baten

In opdracht van SRV maakten Remco van Eijkel en Carl Koopmans van SEO Economisch Onderzoek een (aanzet tot) een kosten-batenanalyse van ons werk. Zij analyseerden onze praktijk met de scherpe meetlat van de financiële opbrengsten. De conclusie: we zijn misschien niet goedkoop, maar de opbrengsten zijn hoger dan de kosten.

Bekijk de resultaten

Governance van integrale conflictoplossing

In het kader van een onderzoeksstage maakte Melissa Mol een analyse van onze governance. Van hoe je een organisatie zou kunnen aansturen die geen procedures start, maar deze juist voorkomt door conflicten naar oplossingen te leiden. Melissa analyseerde onze praktijk met theorie over integrale zorg.

Bekijk het rapport

Conflicten in Zeeland

Het doel van SRV is dat de maatschappelijke schade door conflicten in Zeeland substantieel minder wordt. Conflicten zullen er altijd zijn, maar we kunnen ze wel sneller en rechtvaardiger oplossen. Dat is het idee. Om te zien of het al een beetje opschiet, doen we dus ook onderzoek naar conflicten in Zeeland. Voorlopige conclusie: er is nog veel werk aan de winkel.

13% Zeeuwen ervaart conflict

Het Kennis Centrum Zeeuwse Samenleving liet eind 2021 een aantal van onze vragen meelopen in hun ‘Leven in Zeeland’ onderzoek. Ruben de Cuyper maakte in opdracht van SRV een analyse. Daarin werd zichtbaar dat ongeveer 13% van de Zeeuwse inwoners de afgelopen vier jaar tegen één of meer serieuze problemen aanliep. Daarnaast werden er ook verschillen zichtbaar per gemeente, bevolkingsgroep, etc.

Bekijk de uitkomsten
Alle tabellen en figuren zijn interactief, dus klik vooral even door

Bron van inspiratie

In het voorjaar van 2020 deed Nel Verhoeven een vergelijkbaar onderzoek in opdracht van (toen nog) SRV–in–oprichting. Dit onderzoek laat vergelijkbare cijfers zien met de meting van het Kennis Centrum Zeeuwse Samenleving, maar toont daarnaast ook de scherpe teleurstelling van mensen die een conflict hebben gehad. Zo’n 2/3e van de respondenten met een probleem dat wel is afgerond, geeft aan dat het heel zwaar was, dat de schade niet of nauwelijks is hersteld, en dat ze het eigenlijk ook niet eerlijk vonden gaan. Een belangrijke bron van inspiratie dus voor SRV!!

Deelrapportage en resultaten van het vooronderzoek

Nieuwe professionaliteit

Problemen oplossen vergt andere kwaliteiten van mensen dan een juridisch oordeel vellen. Met de ervaringen van Samen Recht Vinden begonnen Pieter Ippel en Krijn van Beek een zoektocht naar wat voor soort professionaliteit dan precies nodig is om de conflictschade structureel te kunnen verminderen. In het tijdschrift Waardenwerk verscheen een drieluik aangevuld met interviews met sleutelfiguren:

  1. Begaanbare routes naar het recht en de professionals die daarbij passen, Waardenwerk, winternummer 2021
  2. Geschikt gidsenwerk over beginnende (normatieve) professionalisering bij conflictoplossing, Waardenwerk, zomernummer 2022
  3. Nieuwe structuur voor conflictoplossing, Waardenwerk, winternummer 2022 (nog te verschijnen)

Daarnaast schreven zij een artikel over het voorkomen van (escalatie van) conflicten.

De start

Marcel Goorhuis deed een onderzoeksstage bij Samen Recht Vinden. Hij analyseert de start van SRV aan de hand van de theorie van collaborative innovation.

Bekijk het rapport

Voortdurende feedback en ontwikkeling

Binnen SRV wordt onder leiding van onze vaste onderzoeker Femke van der Lee inmiddels samen met Melissa Mol doorlopend onderzoek gedaan naar succes- en faalfactoren van ons werk. Het projectrapportage 2021 geeft een doorkijkje in de vruchten van dit onderzoek.