SRV is gratis voor inwoners uit Zeeland

Iedereen in Nederland moet een juridisch probleem of geschil laagdrempelig en passend kunnen oplossen. Vanuit dat principe ontvangt Samen Recht Vinden subsidies om juridische trajecten te voorkomen. De eerste proeftuin van 2021-2022 heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid ons werk mogelijk gemaakt. De verlengde proeftuin 2023-2024 is mogelijk gemaakt door de Regiodeal Zeeuws Vlaanderen, de Provincie Zeeland, de gemeenten Terneuzen, Hulst, Sluis, Vlissingen en Middelburg en een bijdrage van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Door deze cofinanciering kunnen we inwoners uit Zeeland kosteloos helpen

Bus Samen Recht Vinden

Gratis hulp dankzij subsidies

Een juridische strijd kost iedereen veel geld en negatieve energie en daar zit natuurlijk niemand op te wachten. Jij niet, de (overheids-)instantie waarmee je problemen hebt niet en ook andere betrokken partijen niet, zoals Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen en de Raad voor Rechtsbijstand. Van die laatste twee ontvangt SRV momenteel subsidies. Dankzij deze subsidies kunnen we onze hulp kosteloos aan jou als burger, mkb’er of betrokken instantie aanbieden. 

Subsidie Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen

Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen heeft als doel om de leefbaarheid in de regio te verbeteren. Goede rechtsbijstand maakt daar onderdeel van uit. Maar in Zeeland is het recht soms letterlijk ver weg, bijvoorbeeld omdat steeds meer geschillen in Breda worden behandeld. Dit vraagt om nieuwe oplossingen. Samen Recht Vinden biedt die door spreekuren te houden in de verschillende Zeeuwse gemeentes. Met de SRV-bus brengt Samen Recht Vinden het recht weer dichterbij. We zijn hiermee begonnen in Zeeuws-Vlaanderen, maar zijn ondertussen uitgebreid naar de hele provincie Zeeland.

Subsidie Raad voor Rechtsbijstand

De tweede subsidie komt vanuit de Raad voor Rechtsbijstand, een overheidsorganisatie. De minister van Rechtsbescherming is namelijk bezig met het ontwikkelen van een nieuw stelsel voor rechtsbijstand. Het doel is om te kijken hoe conflicten sneller en duurzamer opgelost kunnen worden in plaats van dat ze uitmonden in een juridische strijd met alle kosten en ellende van dien. Samen Recht Vinden is een van de pilots in dit onderzoek. 

Recht vinden doen we samen

Samen Recht Vinden wil laten zien dat een relatief kleine investering in een goed gesprek aan de voorkant veel grotere kosten en ellende aan juridische strijd kan voorkomen. Dat doen we als onafhankelijke stichting. Dankzij de subsidies kunnen onze juridische professionals hun diensten kosteloos aanbieden. Benieuwd wie die professionals zijn?

Hier stellen we ons aan je voor