SRV is gratis voor inwoners uit Zeeland

Iedereen in Nederland moet een juridisch probleem of geschil laagdrempelig en passend kunnen oplossen. Vanuit dat principe ontvangt Samen Recht Vinden subsidies om haar werk te doen. De eerste proeftuin van 2021-2022 heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid mogelijk gemaakt. De verlengde proeftuin 2023-2024 is mogelijk gemaakt door de Regiodeal Zeeuws Vlaanderen 'Zeeuwen zelf aan zet', de Provincie Zeeland, de gemeenten Terneuzen, Hulst, Sluis, Vlissingen, Middelburg en Veere en een bijdrage van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Door deze cofinanciering kunnen we inwoners uit Zeeland kosteloos helpen.

Subsidie Raad voor Rechtsbijstand

Met de subsidie vanuit de Raad van Rechtsbijstand, een overheidsorganisatie die landelijk opereert, kon in 2021 de proeftuin Samen Recht Vinden starten. De toenmalige ministerie van Rechtsbescherming had ingezet op het ontwikkelen van een nieuw stelsel voor rechtsbijstand. Ons doel was om te onderzoeken hoe conflicten sneller en duurzamer opgelost kunnen worden met een niet-juridische oplossing. Een oplossing waar alle betrokkenen mee verder kunnen en die een juridische strijd met alle kosten en ellende van dien voorkomen. Samen Recht Vinden was in 2021 één van de pilots in dit onderzoek. De opbrengst van deze periode was een vernieuwd stelsel waar we via de ontwikkelde Leidraad Samen Recht Vinden methodisch invulling zijn gaan geven aan onze ambitie. Naast de Leidraad heeft de proeftuin opgeleverd dat de inzet van vrijwilligers heel sterk is en dat regievoering door casemanagers een praktisch goed werkende uitvoering is. 

Subsidie Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen

Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen heeft als doel om de leefbaarheid in de regio te verbeteren. Goede rechtsbescherming en laagdrempelig toegang tot het recht maken daar onderdeel van uit. Vanuit die doelstelling draagt de Regiodeal 'Zeeuwen zelf aan zet' ook bij aan de ontwikkeling van Samen Recht Vinden. Door deze subsidie en de vereiste cofinanciering door inmiddels 6 gemeentes en 2 andere overheden is het recht in Zeeland minder ver weg. Samen Recht Vinden brengt met spreekuren in de buurt de rechtsbescherming en laagdrempelig toegang tot het recht weer nabij. Voorwaarde is wel dat de gemeente mede financiert. Inwoners van gemeenten die nog niet participeren kunnen wel terecht en wel op het spreekuur in Middelburg. We zijn in 2021 gestart in Zeeuws-Vlaanderen, maar werken inmiddels voor alle inwoners van Zeeland. Na een bijdrage aan stelselvernieuwing binnen de Rechtspraak vervult Samen Recht Vinden ook een interessante rol in het kader verbeteren leefbaarheid. 

Recht vinden doen we samen

Samen Recht Vinden laat zien dat 'Hoor', 'Wederhoor', en op zijn tijd 'Bemiddeling', onze methodische aanpak gevat in de Leidraad, kosten en ellende aan juridische strijd kan voorkomen. Dat doen we als onafhankelijke stichting. We werken onpartijdig en werken samen met veel partners in het Zeeuwse netwerk van recht en maatschappij. De passendheid bij de stelselvernieuwing van de Rechtspraak alsmede de rol die we vervullen bij verbeteren van de leefbaarheid is een grote kans voor Zeeland in net Samen Recht Vinden een onderscheidende stap te zetten. Onze ambitie is ons te ontwikkelen tot de poortwachter van een Zeeuws Huis voor Recht en Maatschappij. Een uitvoering van onze inzet binnen een netwerk van partners uit de wereld van het recht en partners uit de wereld van het sociaal domein. 

Hier stellen we ons aan je voor