Samenwerking met Zeeuwse Regelrechter

Samen Recht Vinden probeert in goed overleg met beide partijen een geschil op te lossen. Vaak lukt dat. Als we echter tegen een juridisch vraagstuk aanlopen waar we samen niet uitkomen, volgt een gang naar de rechter. Voorheen betekende dat een lang, kostbaar en vaak frustrerend traject, maar met de komst van de Zeeuwse Regelrechter kunnen we snel tot een heldere uitspraak komen. 

Samenwerking Zeeuwse Regelrechter

Wanneer twee partijen een probleem met elkaar ervaren, was er voorheen vaak maar één uitweg: een langdurig juridisch proces. Sinds 2021 kon men echter al terecht bij Samen Recht Vinden (SRV) om via bemiddeling een goede oplossing te vinden. Maar zelfs dan zijn er soms juridische knopen die lastig door te hakken zijn. Vanaf februari 2023 kan de nieuwe Zeeuwse Regelrechter daarbij helpen, zodat mensen verder kunnen. 

Nienke Slump, voormalig directeur van Samen Recht Vinden, is blij met de komst van de Zeeuwse Regelrechter. “Je ziet gewoon dat er behoefte is aan concreet en laagdrempelig recht. Wij proberen het recht dichtbij te brengen en de gang naar de rechter te voorkomen door te bemiddelen. Maar als er op een bepaald punt toch een juridische uitspraak nodig is, kunnen we nu eenvoudig bij de Zeeuwse Regelrechter terecht. Dat schept duidelijkheid voor iedereen.”

Praten bij een kopje koffie in plaats van vechten in de rechtszaal

“Ik werkte zelf 28 jaar als advocaat en zag juridische procedures langer en soms ook feller worden”, gaat Nienke verder. “Partijen zijn vaak boos op elkaar. Soms worden er allerlei bijzaken bijgehaald die het proces vertragen. En de rechtspraak heeft het al zo druk. Ons rechtssysteem gaat bovendien uit van partijen die (recht) tegenover elkaar staan. Dat wakkert de strijd soms nog verder aan, terwijl die strijd veel energie kost en ook schade meebrengt. Bij de Zeeuwse Regelrechter kun je je concentreren op een duidelijke vraag waar je samen op blijft steken. Alles is erop gericht om die vraag snel te beantwoorden en daarmee tot een vreedzame oplossing te komen. Dat hoeft overigens niet in een rechtszaal te gebeuren, maar kan bijvoorbeeld ook in een buurthuis met een kopje koffie erbij.”

Voorbeelden

Nienke kan zo een aantal concrete dossiers opnoemen waarbij de Zeeuwse Regelrechter uitkomst kan bieden. “Zo hadden we iemand, een slachtoffer van een aanrijding, die al zeven jaar een welles/nietes-strijd voerde met een verzekeringsmaatschappij over de aansprakelijkheid van de verzekerde/bestuurder. Iemand moet dan zeggen: wel of niet aansprakelijk. Dat zou de Zeeuwse Regelrechter kunnen doen.

Een ander voorbeeld: hoe bepaal je een schuttinghoogte wanneer de ene tuin van hoogte verschilt met de andere? Wij wisten het niet, maar iemand moet hier een keer de juridische knoop in doorhakken, anders blijf je in dat verschil van mening hangen en kom je niet verder.”

Zeeland, unieke samenwerking met SRV

In meerdere plekken in Nederland is een regelrechter actief. “Wat Zeeland uniek maakt, is dat wij er al zijn, SRV. Waar een regelrechter normaal gesproken eerst zelf energie moet steken in een bemiddelingspoging, hebben wij dat voorwerk al gedaan. Ook leveren wij een compleet dossier aan met alle stukken en een heldere rechtsvraag.

Voor de mensen die we helpen, is het daarnaast fijn dat SRV gratis hulp biedt. Is een gang naar de Zeeuwse Regelrechter nodig, dan vallen ook die kosten erg mee ten opzichte van de kosten die je zou maken als je een juridisch proces aangaat. Het gaat bij de Zeeuwse Regelrechter vaak maar om tientjes.” 

Meer informatie Zeeuwse Regelrechter