Wat we doen

Samen Recht Vinden helpt inwoners van Zeeland die (juridische) problemen hebben met instanties. We willen voorkomen dat mensen verstrikt raken in langdurige (bureaucratische) trajecten. Samen met alle betrokkenen zoeken we naar een oplossing waar iedereen mee verder kan. Dat doen we onpartijdig en er zijn geen kosten aan verbonden voor de mensen die ons om hulp vragen.   

Wie betaalt onze inzet?

Leidraad Samen Recht Vinden

Zo werken we

Wij zijn te vinden in diverse gemeenten van Zeeland. Onze spreekuurlocaties zijn in openbare gebouwen, kijk voor de tijden en plekken in de agenda. Inwoners die in andere gemeenten wonen kunnen ook een afspraak maken, in de regel spreken we dan af in Middelburg.  

Op locatie luisteren we eerst naar jouw verhaal. We brengen in kaart wat er precies aan de hand is. Met wie heb je een probleem, wanneer is dit begonnen en wat wil je bereiken? Daarna kijken we samen met jou wat de beste oplossing is en maken we een stappenplan. 

Soms proberen we (in overleg met jou) ter plekke contact te zoeken met de andere partij. Om helderheid te krijgen en een oplossing te vinden (wederhoor). Het kan zijn dat nadien een of meer bemiddelingsgesprekken plaats vinden. Hoor, wederhoor en bemiddeling is onze aanpak. Dat doen we onpartijdig.  

Samen Recht Vinden is geen rechtbank en ook geen advocaat. Als het nodig is werken we wel met ze samen. Onze werkwijze is vastgelegd in de Leidraad Samen Recht Vinden.  

Bel ons op: 0634208414 of mail ons via het formulier op de website 

Kennis maken met praktijkzaken? Kijk hier. 

Hoe kan je ons vinden?
Via de website kan je een afspraak maken, of je wandelt binnen bij een (inloop)spreekuur.  Deze inloopmomenten zijn mogelijk in de volgende gemeenten: Terneuzen, Hulst, Sluis, Middelburg en Vlissingen. Inwoners uit andere gemeenten kunnen ook bij ons terecht, zij kunnen een afspraak maken in Middelburg.  Kijk voor het overzicht waar we op welke dag zijn op de website. Het is natuurlijk ook mogelijk om met ons te bellen tijdens kantooruren.  We zijn bereikbaar via 06- 342 084 14. 

En wat gebeurt er dan?
Na aanmelding gaan we eerst met jou in gesprek over wat er aan de hand is en ontdekken we wat je graag wilt bereiken. Soms is dit gesprek met een casemanager, maar veelal zijn het onze gidsen die dit eerste gesprek voeren. Samen met iemand van Samen Recht Vinden onderzoek je:
- Wat is het probleem?
- Wat kun je zelf doen om het probleem op te lossen?
De eerste ontmoeting wordt afgesloten met een verslag dat gedeeld wordt met jou. Ook wij kijken naar de geldende regels, maar samen met jou bekijken we ook of die regels een hoofdrol spelen. Soms zitten regels namelijk ook in de weg en als dat zo is gaan we daarmee aan de slag. 

Hoe verder?
Bij Samen Recht Vinden luisteren we naar alle betrokken partijen. We spreken niet over de 'tegenpartij', maar over de andere partij(en). Als het wenselijk is, gaan we de andere partij er ook actief bij betrekken. We onderzoeken in de tweede fase of de andere partij (ook) wil praten.
- We vragen wat hij/zij wil of hoe hij/zij de zaak ziet.
- We kijken of er een groot verschil is.
Zo zoeken we uit of we samen een oplossing kunnen vinden die iedereen goed (genoeg) vindt.

Bemiddelen om tot een oplossing te komen
Het kan zijn dat partijen anders naar dezelfde situatie kijken. Het vinden van een oplossing waar iedereen mee verder kan is dan niet vanzelfsprekend. Tegelijkertijd blijkt vaak dat partijen wel bereidheid tonen. In de derde fase verandert onze rol in bemiddelaar. De oplossing kan dan zijn:

- Een goed compromis met afspraken, we leggen dit vast in een verslag.
- Professionele begeleiding, het inschakelen van een expert die bij jouw probleem past.
- Het inschakelen van de rechter of een andere deskundige als er een knoop moet worden doorgehakt. Voor dit laatste werken we samen met de Zeeuwse Regelrechter. 

De Zeeuwse Regelrechter

Na hoor, wederhoor en bemiddeling kan het zijn dat partijen een bindende uitspraak wensen. Daarvoor werkt Samen Recht Vinden samen met de Zeeuwse Regelrechter . Deze rechter kan knopen doorhakken en kan dit doen op een plek buiten de Rechtbank. Dit werkt sneller en kost minder dan reguliere procedures.  
Met de Zeeuwse Regelrechter ontwikkelt Samen Recht Vinden een vernieuwd stelsel voor Rechtsbijstand waarmee het recht weer dichter bij de mensen komt.