Wat we doen

Samen Recht Vinden helpt inwoners van Zeeland die (juridische) problemen hebben met instanties om er samen uit te komen. We willen voorkomen dat mensen verstrikt raken in langdurige bureaucratische trajecten. Samen met alle betrokkenen zoeken we naar een oplossing waar iedereen mee verder kan. Dat doen we onafhankelijk en gratis. 

Waarom gratis?

Leidraad Samen Recht Vinden

Zo helpen wij jou

We komen in de buurt van jou dorp, stad of gemeente. Op locatie luisteren we eerst naar jouw verhaal. We brengen in kaart wat er precies aan de hand is. Met wie heb je een probleem, wanneer is dit begonnen en wat wil je bereiken? Daarna kijken we samen met jou wat de beste oplossing is en maken we een stappenplan.

Soms proberen we (in overleg met jou) ter plekke contact te zoeken met de andere partij. Om helderheid te krijgen en een oplossing te vinden. Als dat niet direct lukt gaan we samen verder aan de slag. Net zolang tot iedereen weer verder kan. Samen Recht Vinden is geen rechtbank en ook geen advocaat. Als het nodig is werken we wel met ze samen. Maar alleen als dat helpt om samen een rechtvaardige oplossing te vinden. Onze werkwijze is vastgelegd in de Leidraad Samen Recht Vinden. 

Hoe kan je ons vinden?
Via de website kan je een afspraak maken, of je wandelt binnen bij een (inloop)spreekuur.  Deze inloopmomenten zijn mogelijk in gemeenten die het werk van Samen Recht Vinden mede mogelijk maken.  Kijk voor het overzicht waar we op welke dag zijn op de website. Het is natuurlijk ook mogelijk om met ons te bellen tijdens kantooruren.  We zijn bereikbaar via 06- 342 084 14. 

En wat gebeurt er dan?
Na aanmelding gaan we eerst met jou in gesprek over wat er aan de hand is en ontdekken we wat je graag wilt bereiken. Soms is dit gesprek met een casemanager, maar veelal zijn het onze gidsen die dit eerste gesprek voeren. Samen met iemand van Samen Recht Vinden onderzoek je:
- Wat is het probleem?
- Wat kun je zelf doen om het probleem op te lossen?
De eerste ontmoeting wordt afgesloten met een verslag dat gedeeld wordt met jou. Zeker kijken ook wij naar de geldende regels. Maar samen met jou bekijken we ook of die regels een hoofdrol spelen. Soms zitten regels namelijk ook in de weg en als dat zo is gaan we daarmee aan de slag. 

Hoe verder?
Bij Samen Recht Vinden luisteren we naar alle betrokken partijen. We spreken niet over de 'tegenpartij', maar over de andere partij(en). Als het wenselijk is, gaan we de andere partij er ook actief bij betrekken. We onderzoeken in de tweede fase of de andere partij (ook) wil praten.
- We vragen wat hij/zij wil of hoe hij/zij de zaak ziet.
- We kijken of er een groot verschil is.
Zo zoeken we uit of we samen een oplossing kunnen vinden die iedereen goed (genoeg) vindt.

Bemiddelen om tot een oplossing te komen
Het kan zijn dat partijen anders naar dezelfde situatie kijken. Het vinden van een oplossing waar iedereen mee verder kan is dan niet vanzelfsprekend. Tegelijkertijd blijkt vaak dat partijen wel bereidheid tonen. In de derde fase verandert onze rol in bemiddelaar. De oplossing kan dan zijn:

- Een goed compromis met afspraken, we leggen dit vast in een verslag.
- Professionele begeleiding, het inschakelen van een expert die bij jouw probleem past.
- Het inschakelen van de rechter of een andere deskundige als er een knoop moet worden doorgehakt. Voor dit laatste werken we samen met de Zeeuwse Regelrechter. 

De Zeeuwse Regelrechter

Samen Recht Vinden is geen rechtbank en ook geen advocaat. Een bindende uitspraak doet SRV niet. SRV is gericht op het komen tot oplossingen zonder juridisch gevecht. Wel werkt SRV met rechtsinstanties zoals de Zeeuwse Regelrechter samen als dat helpt om samen de oplossing te vinden. Deze rechter kan knopen doorhakken en kan dit doen op een plek buiten de Rechtbank. Dit werkt sneller en de kosten zijn minder. Met de Zeeuwse Regelrechter ontwikkelt Samen Recht Vinden een vernieuwd stelsel voor Rechtsbijstand waarmee het recht weer dichter bij de mensen komt.